Συμμετοχή Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία

Συμμετοχή Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία

Μια ακόμα σημαντική διάκριση προστέθηκε στο ενεργητικό του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Διάκριση η οποία έρχεται για πολλοστή φορά να επιβεβαιώσει το ιδιαίτερα υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο τόσο των μελών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Γιώργος Πιερράκος, Καθηγητής Οργάνωσης και Διοίκησης Συστημάτων Υγείας και Φροντίδας και Κοινωνικής Προστασίας συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ ΑΕ). Ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και λειτουργεί ως αρωγός του Υπουργείου Υγείας και όλων των παρόχων υπηρεσιών υγείας της χώρας, στην προσπάθειά τους για βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, επάρκειας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας, με βάση τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα.