Συμμετοχή Μέλους ΔΕΠ στην Κριτική Επιτροπή των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2021

Συμμετοχή Μέλους ΔΕΠ στην Κριτική Επιτροπή των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2021

Επειδή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πιστεύουμε ότι δεν αρκεί απλώς να μιλάμε για εξωστρέφεια και διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, προχωρήσαμε ένα βήμα παρακάτω κάνοντας πράξη τη συγκεκριμένη φιλοσοφία μέσα από τη συμμετοχή του Καθηγητή Απόστολου Γιοβάνη στην Κριτική Επιτροπή των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών 2021 που διοργανώνει φέτος για 11η συνεχή χρονιά. Το ΕΙΕΠ, στα πλαίσια του οράματός του για τη διάδοση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας στην Ελληνική αγορά, διοργάνωσε το 2010 για πρώτη φορά στα Ελληνικά δεδομένα τα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Ο αναγνωρισμένος πλέον θεσμός των βραβείων, κατ’ αντιστοιχία με τις πρακτικές σε όλη την Ευρώπη, επιβραβεύει και προβάλλει σε ετήσια βάση καινοτόμες και εξαιρετικές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται στην εξυπηρέτηση του πελάτη και συμβάλουν στην καλύτερη εμπειρία του. Επιπλέον, στόχος είναι η δημιουργία και η διάχυση εξειδικευμένης γνώσης καθώς και η επιβράβευση των καλύτερων στελεχών στην εξυπηρέτηση πελατών ανά κλάδο και επίπεδο.