Σημαντική ενημέρωση: Εμβόλιμη εξεταστική για το μάθημα “Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, Τρίτη 27/2/2024 και ώρα 11.00π.μ., στο Moodle (και όχι στο eclass).

Σημαντική ενημέρωση: Εμβόλιμη εξεταστική για το μάθημα “Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, Τρίτη 27/2/2024 και ώρα 11.00π.μ., στο Moodle (και όχι στο eclass).

Η εξέταση του μαθήματος “Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική” (β’ εξάμηνο) για την εμβόλιμη εξεταστική, θα πραγματοποιηθεί στο Moodle (και όχι στο eclass, αφού το ηλεκτρονικό μάθημα σε πολλούς από τους φοιτητές δεν ήταν ορατό στο eclass, ενώ είχαν κάνει εγγραφή).

Η εξέταση του μαθήματος Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική”, θα διεξαχθεί την  Τρίτη 27/2/2024, και ώρα 11.00π.μ., όπως αρχικά έχει οριστεί.

Το Link του μαθήματος στο  Moodle στο οποίο οι φοιτητές πρέπει να κάνουν εγγραφή για να συμμετάσχουν στην εξέταση είναι το ακόλουθο:    https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=3202