Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Συνηγόρου του Πολίτη

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Συνηγόρου του Πολίτη

Στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Ιδρύματος με την Ανεξάρτητη Αρχή ΣτΠ για το συντονισμό δράσεων σε αντικείμενα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της κοινωνικής προστασίας, της ποιότητας ζωής, των σχέσεων κράτους-πολίτη και των δικαιωμάτων του παιδιού.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής εκπροσώπησε ο Πρύτανής του, Καθηγητής Παναγιώτης Ε. Καλδής, ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο τον Συνήγορο του Πολίτη, Δρ.  Ανδρέα Ι. Ποττάκη. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Απόστολος Γιοβάνης Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΠΑΔΑ, Γιώργος Πιερράκος Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαρία Μητροσύλη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και τ. Βοηθός ΣτΠ, Σπύρος Σιάκας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Μαρία Χατζηδάκη Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Λαμπρινή Τριβέλλα Υποψήφια Διδάκτορας του ΠΑΔΑ και Ελευθερία Μαυρομάτη, Μέλος του Επιστημονικού Προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής.

Όπως τονίστηκε, υψηλής προτεραιότητας συνεργασία επικεντρώνεται στην Παιδεία, τον Πολιτισμό και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, καθώς και στην ενίσχυση του εθνικού και διεθνούς διαλόγου στα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος των δυο συμβαλλομένων και τη σύζευξη της δημιουργικής δράσης με την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας.

Κοινό πεδίο δράσης και αντικείμενο της συνεργασίας αποτελούν:

  • Η παροχή δυνατότητας και ευκαιριών ιδίως σε νέους ανθρώπους να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να δημιουργούν, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, μέσα από καινοτόμες μεθόδους.
  • Η διαμεσολάβηση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την πρακτική εφαρμογή της σε τομείς που εμπίπτουν στους στόχους τόσο του ΣτΠ, όσο και του ΠΑΔΑ.
  • Η έρευνα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή νέων μεθόδων για την έκφραση μέσα από τη διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία των κατάλληλων μέσων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, Ανδρέας Ποττάκης, εκφράστηκε θετικά για την οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημίου, αλλά και για την εντυπωσιακή ανάπτυξή του σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, απλοποίησης διαδικασιών, εξυπηρέτησης των φοιτητών -ιδίως των ΑμεΑ-, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε, τέλος, στη σημασία της δημιουργίας νέου Τμήματος «Κοινωνικής Διοίκησης» στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, όπως πρόσφατα αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στην αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησής του.