Προσθήκη αιθουσών στην εξέταση του μαθήματος «Μικροοικονομική Ανάλυση Ι»

Προσθήκη αιθουσών στην εξέταση του μαθήματος «Μικροοικονομική Ανάλυση Ι»

Για την εξέταση του μαθήματος «Μικροοικονομική Ανάλυση Ι» σήμερα 6/9, στις 19:00, θα χρησιμοποιηθούν οι εξής αίθουσες: Δ100-102, ΑΜΦ Δ001, Ε02, Ε03, Ε12-13.