Πρόσκληση Φοιτητών για Συμμετοχή σε Business Game Event

Πρόσκληση Φοιτητών για Συμμετοχή σε Business Game Event

Ακολουθεί στο επισυναπτόμενο πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο 2ο ICAEW Careers Networking and Business Game Event στις 14 Μαίου 2019. Προθεσμία συμμετοχής: Δευτέρα 22 Απριλίου 2019.

ICAEW BUSINESS GAME EVENT