Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια μικτή μετακίνηση Erasmus, από 6 έως 13 Μαρτίου 2024, στο Βέλγιο – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UCLL & HAUTE ECOLE EPHEC.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια μικτή μετακίνηση Erasmus, από 6 έως 13 Μαρτίου 2024, στο Βέλγιο – UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UCLL & HAUTE ECOLE EPHEC.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για βραχυχρόνια μικτή μετακίνηση Erasmus από 6 έως 13 Μαρτίου 2024, στο Βέλγιο, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UCLL & HAUTE ECOLE EPHEC.

Δείτε την πρόσκληση  εδώ.