Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού ακαδ. έτους 2023-2024, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής”(new).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού ακαδ. έτους 2023-2024, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής”(new).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πράξη “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού ακαδ. έτους 2023-2024, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής”.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι από 08 έως 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον δικτυακό τόπο: aitisiespa.uniwa.gr/

Λήψη Πρόσκλησης εδώ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3