Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 20/11/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 20/11/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 20/11/2020.

    Για απόφοιτους των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.