Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του ΠΑ.Δ.Α.