Πρόγραμμμα Εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021

Πρόγραμμμα Εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου -Ιουλίου 2021: Εαρινού 13 06 2021 NTS 005

Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στο Moodle ή στο Open E-Class για να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της εξέτασης του κάθε μαθήματος χρησιμοποιώντας τα links που δίνονται εδώ: Links Μαθημάτων για Εξέταση Ιουνίου Ιουλίου 2021 001

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.