Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021 (Νέα Έκδοση 04-06-2021)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021 (Νέα Έκδοση 04-06-2021)

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021: Εαρινού 04 07 2021 NTS 009

Η μοναδική αλλαγή εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα και αφορά στο μάθημα Διοίκηση Λειτουργιών (07/07), και συγκεκριμένα στην προσθήκη νέας ομάδας εξέτασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.