Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021 (Νέα Έκδοση 27-06-2021)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021 (Νέα Έκδοση 27-06-2021)

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής Ιουνίου -Ιουλίου 2021: Εαρινού 20 06 2021 NTS 008

Οι αλλαγές εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα και αφορούν μόνο στο μάθημα Μακροοικονομική Ανάλυση (28/6), και συγκεκριμένα στην κατανομή των εξεταζόμενων στις ομάδες βάσει επωνύμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.