Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – Έκδοση 5.2 (On-line)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – Έκδοση 5.2 (On-line)

Ανακοινώνεται η έκδοση 5.2 του προγράμματος της κανονικής και της εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με ώρες και πληροφορίες για την on-line εξέταση κάθε μαθήματος. Στη νέα αυτή έκδοση υπάρχουν περιορισμένες αλλαγές για την Τρίτη 20/02, λόγω της συνέλευσης των φοιτητών. Οι αλλαγές εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.

Κανονική Εξεταστική: FINAL_Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 016

Εμβόλιμη Εξεταστική: FINAL_ΕΜΒΟΛΙΜΗ Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 016

Για κάθε μάθημα εμφανίζεται το link σε Moodle ή E-Class όπου θα μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με την on-line εξέταση του κάθε μαθήματος. Επίσης, για κάθε μάθημα υπάρχει η πληροφορία αν η εξέταση θα είναι γραπτή ή προφορική καθώς και οι πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε εξέταση.