Πρόγραμμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – Έκδοση 5.1 (On-line)

Πρόγραμμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – Έκδοση 5.1 (On-line)

Ανακοινώνεται η έκδοση 5.1 του προγράμματος της κανονικής και της εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με ώρες και πληροφορίες για την on-line εξέταση κάθε μαθήματος. Στη νέα αυτή έκδοση έχουν συμπληρωθεί πληροφορίες σε δύο μαθήματα της κανονικής εξεταστικής και υπάρχει μια διαφοροποίηση σε link μαθήματος της εμβόλιμης. Οι αλλαγές εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.

Κανονική Εξεταστική: FINAL_Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 015

Εμβόλιμη Εξεταστική: FINAL_ΕΜΒΟΛΙΜΗ Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 015

Για κάθε μάθημα εμφανίζεται το link σε Moodle ή E-Class όπου θα μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με την on-line εξέταση του κάθε μαθήματος. Επίσης, για κάθε μάθημα υπάρχει η πληροφορία αν η εξέταση θα είναι γραπτή ή προφορική καθώς και οι πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε εξέταση.