Πρόγραμμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – Έκδοση 4.1 (On-line)

Πρόγραμμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – Έκδοση 4.1 (On-line)

Ανακοινώνεται η έκδοση 4.1 του προγράμματος της κανονικής και της εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με ώρες και πληροφορίες για την on-line εξέταση κάθε μαθήματος. Στη νέα αυτή έκδοση έχουν συμπληρωθεί τα γράμματα στο μάθημα “Αρχές Μάρκετινγκ” και έχουν προστεθεί πληροφορίες σε 3 μαθήματα.

Κανονική Εξεταστική: FINAL_Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 013i

Εμβόλιμη Εξεταστική: FINAL_ΕΜΒΟΛΙΜΗ Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 013i

Για κάθε μάθημα εμφανίζεται το link σε Moodle ή E-Class όπου θα μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με την on-line εξέταση του κάθε μαθήματος. Επίσης, για κάθε μάθημα υπάρχει η πληροφορία αν η εξέταση θα είναι γραπτή ή προφορική καθώς και οι πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε εξέταση.

Σε ένα μικρό αριθμό μαθημάτων οι παραπάνω πληροφορίες θα συμπληρωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.