Πρόγραμμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – 5η Έκδοση (On-line)

Πρόγραμμμα Εξεταστικής Φεβρουαρίου 2024 (Κανονική και Εμβόλιμη) – 5η Έκδοση (On-line)

Ανακοινώνεται η 5η έκδοση του προγράμματος της κανονικής και της εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με ώρες και πληροφορίες για την on-line εξέταση κάθε μαθήματος. Στη νέα αυτή έκδοση υπάρχουν αλλαγές που εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.

Κανονική Εξεταστική: FINAL_Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 014

Εμβόλιμη Εξεταστική: FINAL_ΕΜΒΟΛΙΜΗ Φεβρουαρίου 2024 25_11_2023 NTS 014

Για κάθε μάθημα εμφανίζεται το link σε Moodle ή E-Class όπου θα μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με την on-line εξέταση του κάθε μαθήματος. Επίσης, για κάθε μάθημα υπάρχει η πληροφορία αν η εξέταση θα είναι γραπτή ή προφορική καθώς και οι πλατφόρμες που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε εξέταση. Ειδικά για τις προφορικές εξετάσεις θα πρέπει να ενημερώνεστε από την αντίστοιχη σελίδα του μαθήματος σε Moodle ή E-Class σχετικά με τη σειρά εξέτασης.

Σε ένα μικρό αριθμό μαθημάτων οι παραπάνω πληροφορίες θα συμπληρωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.