Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021 (έκδοση 1.1)

Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2021 (έκδοση 1.1)

Ανακοινώνεται επικαιροποίηση του προγράμματος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 2021: Φεβρουαρίου 19 01 2021 NTS 006 S

Οι μόνες αλλαγές είναι σημειωμένες με κίτρινο highlight και αφορούν την Πέμπτη 11/2 και την Παρασκευή 19/2.