Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 (Έκδοση 4.2)

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 (Έκδοση 4.2)

Ανακοινώνεται η έκδοση 4.2 του Προγράμματος Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024: Ωρολόγιο 23-24 εαρινό 001 (20240222)v4.2 S

Οι αλλαγές αφορούν μόνο σε κατανομή γραμμάτων σε ΟΕ και εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.