Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021: Ωρολόγιο 20 21 εαρινό εξ αποστάσεως 013

Δεδομένου ότι η διδασκαλία για το εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως, οι φοιτητές θα βρουν τα MS Teams links καθώς και τα links για τις πλατφρόρμες Moodle και E-Class στο excel αρχείο: Links Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020 2021 V01

Αύριο θα ανέβει νέο επικαιροποιημένο αρχείο excel με Links.