Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται ορθή επανάληψη της 1ης έκδοσης του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024: Ωρολόγιο 23-24 χειμερινό (20231014) v1.1

Δεδομένου ότι εκκρεμούν οι υπογραφές συμβάσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαθήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα ακολουθήσει 2η έκδοση του προγράμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες.