Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (3η Έκδοση)