Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (3η Έκδοση) – (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 (3η Έκδοση) – (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται 2η ορθή επανάληψη της 3ης έκδοσης του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024: Ωρολόγιο 23-24 χειμερινό (20231014) v3.4

Η μόνη αλλαγή αφορά στο μάθημα Φορολογική Λογιστική του 5ου εξαμήνου.