Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται ορθή επανάληψη της 1ης έκδοσης του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023: Ωρολόγιο 22-23 χειμερινό (20221002) v1.3

Οι διορθώσεις εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα και αφορούν αλλαγές σε αίθουσες και μια μετακίνηση ενός μαθήματος.