Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 (2η Έκδοση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 (2η Έκδοση – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοινώνεται ορθή επανάληψη της 2ης έκδοσης του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023: Ωρολόγιο 22-23 χειμερινό (20221002) v2.1

Η μόνη διόρθωση εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα και αφορά σε αλλαγή αίθουσας του μαθήματος “Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών”.