Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 5.2 – μόνο για 5ο εξάμηνο)

Πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 5.2 – μόνο για 5ο εξάμηνο)

Ανακοινώνεται η έκδοση 5.2 του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 για το 5ο εξάμηνο:

Εξάμηνο 5: Ωρολόγιο 21 22 χειμερινό 020 (20211006)v5.2 5ο Εξάμηνο

Οι αλλαγές εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα και αφορούν μόνο τα μαθήματα “Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Αποθεμάτων” (τμήματα Τρίτης) και “Οργάνωση & Θεσμοί της Δημόσιας” (τμήματα Πέμπτης). Για τα υπόλοιπα εξάμηνα ισχύει η έκδοση 5.1