Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 5.0)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 5.0)

Ανακοινώνεται η έκδοση 5.0 του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022:

Εξάμηνα 1-3: Ωρολόγιο 21 22 χειμερινό 020 (20211006)v5.00 1ο 3ο Εξάμηνο

Εξάμηνο 5: Ωρολόγιο 21 22 χειμερινό 020 (20211006)v5.00 5ο Εξάμηνο

Εξάμηνο 7: Ωρολόγιο 21 22 χειμερινό 020 (20211006)v5.00 7ο Εξάμηνο

Οι αλλαγές αφορούν μόνο τα μαθήματα “Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων”, “Φορολογική Λογιστική” και “Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα”.