Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 4.0 – Μόνο για 1ο Εξάμηνο)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 4.0 – Μόνο για 1ο Εξάμηνο)

Ανακοινώνεται η έκδοση 4.0 του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 που αφορά αλλαγές μόνο στο 1ο εξάμηνο και συγκεκριμένα στη δημιουργία πρόσθετων τμημάτων στο μάθημα “Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής”:

Εξάμηνα 1-3: Ωρολόγιο 21-22 χειμερινό 020 (20211006)v4.00 1ο-3ο Εξάμηνο