Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 3.0)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 3.0)

Ανακοινώνεται η έκδοση 3.0 του Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022:

Εξάμηνα 1-3: Ωρολόγιο 21-22 χειμερινό 020 (20211006)v3.01 1ο-3ο Εξάμηνο (ορθή επανάληψη, v3.01)

Εξάμηνο 5: Ωρολόγιο 21 22 χειμερινό 020 (20211006)v3.0 5ο Εξάμηνο

Εξάμηνο 7: Ωρολόγιο 21 22 χειμερινό 020 (20211006)v3.0 7ο Εξάμηνο