Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021: Ωρολόγιο 19 20 χειμερινό εξ αποστάσεως 006 (20201002)v2

Δεδομένου ότι η διδασκαλία για το χειμερινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεων, οι φοιτητές των εξαμήνων 3, 5 και 7 θα βρουν τα MS Teams links των μαθημάτων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • Ο φοιτητής αναζητά την πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle ή E-Class) που φιλοξενεί το μάθημα, που ενδιαφέρει τον φοιτητή και η οποία αναγράφεται δίπλα στην ώρα και την ημέρα που είναι προγραμματισμένο να γίνει το μάθημα στο ωρολόγιο πρόγραμμα
  • O φοιτητής εισέρχεται στο Moodle ή στο E-Class με τα ιδρυματικά του στοιχεία και εγγράφεστε στο μάθημα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
  • Ο φοιτητής πηγαίνει στις ανακοινώσεις όπου ο διδάσκων έχει κοινοποιήσει το MS Teams link που θα γίνεται το μάθημα
  • Χρησιμοποιώντας το link του παραπάνω βήματος ο φοιτητής εισέρχεται στην ψηφιακή αίθουσα την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου θα λάβουν επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα προσωπικά τους email, από την γραμματεία του τμήματος, που θα περιέχει τα MS Teams links ανά μάθημα του 1ου εξαμήνου.  Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο link για κάθε μάθημα, ο φοιτητής εισέρχεται στην ψηφιακή αίθουσα την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.