Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 (Τελική έκδοση-Ορθή Επανάληψη)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 (Τελική έκδοση-Ορθή Επανάληψη)

Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 (Τελική έκδοση- Ορθή Επανάληψη):Ωρολόγιο 20 21 χειμερινό εξ αποστάσεως 006 (20201011)v7

Η διόρθωση αφορά μόνο το 7ο εξάμηνο ΔΜΥΠ, και συγκεκριμένα την ημέρα Τρίτη.