Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019 – 2020 (7η Έκδοση)