Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2019 – 2020 (6η Έκδοση)