Πρόγραμμα 1ης Εμβόλιμης Εξεταστικής 2019 (Νέα έκδοση 20/6)

Πρόγραμμα 1ης Εμβόλιμης Εξεταστικής 2019 (Νέα έκδοση 20/6)

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη εξεταστική έχουν οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο των σπουδών τους.

FINAL 20 06 2019 NTS 026 Εμβόλιμη S