Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

[:en]Η Ανακοίνωση αφορά την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ΤΕΙ)

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών) προκειμένου να ενημερωθούν και να κάνουν αίτηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1.      Να έχετε ολοκληρώσει και το 7ο εξάμηνο σπουδών.

2.      Να μην οφείλετε περισσότερα από 12 μαθήματα.

3.      Να έχετε περάσει τα μαθήματα ειδικότητας:

 

 Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση ακολουθείτε την εξής διαδικασία:

Επιλέγετε την Επιχείρηση ή την Υπηρεσία που σας ενδιαφέρει

Επιλογή θέσης πρακτικής άσκησης μέσω του Τμήματος

Επιλογή θέσης πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (επικοινωνήστε με γραφείο ΕΣΠΑ – Γραφείο Διασύνδεσης στο ισόγειο του κτιρίου Α)

Επιλογή θέσης πρακτικής άσκησης με δική σας πρωτοβουλία

Βεβαίωση από Επιχείρηση

Η Επιχείρηση ή η Υπηρεσία σας δίνει βεβαίωση ότι σας αποδέχεται για να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση, αναγράφοντας τη θέση που θα σας απασχολήσει

Αίτηση στη Γραμματεία

1.      Κάνετε αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση στη Γραμματεία, προσκομίζοντας την παραπάνω βεβαίωση της Επιχείρησης ή Υπηρεσίας. Γίνεται έλεγχος.

2.      Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας από την επιτροπή πρακτικής άσκησης, παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία: (βεβαίωση για την Επιχείρηση ή την Υπηρεσία ότι μπορείτε να κάνετε πρακτική – Τρεις συμβάσεις οι οποίες, αφού σφραγιστούν και υπογραφούν από εσάς και την Επιχείρηση ή την Υπηρεσία, και μετά από το ΠΑ.Δ.Α. , τη μία την κρατά η Επιχείρηση, τη δεύτερη την κρατάτε εσείς και την τρίτη το ΠΑ.Δ.Α.).

3.       Εφόσον προσκομίσετε στη Γραμματεία τις συμβάσεις (με υπογραφές) παραλαμβάνετε το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης[:]