Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Πίνακας Επιλεγέντων

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Πίνακας Επιλεγέντων

 

Ανακοινώνεται ότι οι Φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των Κριτηρίων της από 09/01/2019 Πρόσκλησης η οποία  δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος,

για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

α/α

Αρ. Μητρώου

1

14071

2

16081

3

14007

4

8708

5

8422

6

8733

7

14194

8

14098

9

8235

10

13041

11

8825

12

8829

13

14006

14

8562

15

8807

16

8684

17

13029

18

7640

19

7761

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη βρει το Φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2 (Αίθουσα: Β025α.  κτίριο Β , email: gpa2@uniwa.gr, τηλ: 210-5381359).

Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν βρει Φορέα για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και χρειάζονται βοήθεια μπορούν να επικοινωνούν τόσο με την Επιστημονική Υπεύθυνο του Τμήματος όσο και με το αρμόδιο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Πανεπιστημιούπολης 2 (Αίθουσα: Β025α.  κτίριο Β, email: gpa2@uniwa.gr, τηλ: 210-5381359).

Η επιστημονική υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης  δέχεται τους φοιτητές της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ κάθε Τρίτη 12-13:00 γραφείο  Δ215  κτίριο Δ, αφού προηγηθεί επικοινωνία μέσω email: isamanta@uniwa.gr

Τέλος, μέχρι τη δημοσίευση νέας Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει για αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ (ΟΑΕΔ).

Η Επιστημονική Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Σαμαντά Ειρήνη

Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής