Παράταση Ταχυδρομικής Αποστολής Δικαιολογητικών για τις Εγγραφές των Εισαγομένων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών

Παράταση Ταχυδρομικής Αποστολής Δικαιολογητικών για τις Εγγραφές των Εισαγομένων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών

Παράταση για την ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών για τις εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών