Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών (Τετάρτη 16/10/2019 και ώρα 10.00πμ, στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 2)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών (Τετάρτη 16/10/2019 και ώρα 10.00πμ, στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 2)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Σας καλούμε στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών

που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/10/2019 και ώρα 10.00πμ,

στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 2.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Απόστολος Γιοβάνης

Καθηγητής