Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (New 26/03/2019)