Ορισμός Ακαδημαϊκών Συμβούλων πρωτοετών φοιτητών, ακαδ. έτους 2023-2024.

Ορισμός Ακαδημαϊκών Συμβούλων πρωτοετών φοιτητών, ακαδ. έτους 2023-2024.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια του άρθρου 62 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, έχει εισάγει το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος). Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, που μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και επαγγελματική τους εμπειρία θα μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας και να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τις εξελίξεις στον επιστημονικό και εργασιακό χώρο καθώς και για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και εργασιακή τους εμπειρία παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους φοιτητές σε θέματα σχετικά με την πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους καθώς και σε θέματα σταδιοδρομίας.

Η επικοινωνία των φοιτητών με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ακαδημαϊκού email (webmail.uniwa,gr).

Επίσης, έχει οριστεί η Επιτροπή (αρ. απόφ. 16/03.11.2021 Συνέλευσης Τμήματος), με ρόλο συντονιστικό για το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, που αποτελείται από τους κ.κ.

    1. Νικόλαο Λουκέρη, Επίκουρο Καθηγητή
    2. Αναστάσιο Σεπετή, Επίκουρο Καθηγητή
    3. Φαίδωνα Κομισόπουλο, Λέκτορα

 

A/A Αριθμός Μητρώου Φοιτητή/ Φοιτήτριας ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ Email
1 23669001 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
23669002 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
23669003 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
23669004 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
23669005 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
23669006 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
23669007 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
23669008 ΑΜΙΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ amitsis@uniwa.gr
2 23669009 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
23669010 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
23669011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
23669012 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
23669013 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
23669014 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
23669015 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
23669016 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ganagno@uniwa.gr
3 23669017 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
23669018 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
23669019 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
23669020 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
23669021 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
23669022 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
23669023 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
23669024 ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ sasonitou@uniwa.gr
4 23669025 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
23669026 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
23669027 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
23669028 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
23669029 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
23669030 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
23669031 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
23669032 ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ prodyannas@uniwa.gr
5 23669033 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
23669034 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
23669035 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
23669036 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
23669037 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
23669039 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
23669040 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
23669041 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ggiannopoulos@uniwa.gr
6 23669042 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
23669043 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
23669044 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
23669045 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
23669046 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
23669047 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
23669048 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
23669049 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ agiovanis@uniwa.gr
7 23669050 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
23669051 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
23669052 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
23669053 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
23669054 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
23669055 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
23669056 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
23669057 ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ gikas@uniwa.gr
8 23669058 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
23669059 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
23669060 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
23669061 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
23669062 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
23669063 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
23669064 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
23669065 ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ agoula@uniwa.gr
9 23669066 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
23669067 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
23669068 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
23669069 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
23669070 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
23669071 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
23669072 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
23669073 ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ drososd@uniwa.gr
10 23669074 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
23669075 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
23669076 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
23669077 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
23669078 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
23669079 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
23669080 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
23669081 ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dzon@uniwa.gr
11 23669082 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
23669083 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
23669084 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
23669085 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
23669087 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
23669088 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
23669089 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
23669090 ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ nkavoura@uniwa.gr
12 23669091 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
23669092 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
23669093 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
23669094 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
23669095 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
23669096 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
23669097 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
23669098 ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dkalliv@uniwa.gr
13 23669099 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
23669100 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
23669101 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
23669102 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
23669103 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
23669104 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
23669105 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
23669106 ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ akargas@uniwa.gr
14 23669107 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
23669108 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
23669109 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
23669110 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
23669111 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
23669112 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
23669113 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
23669114 ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ fedonk@uniwa.gr
15 23669115 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
23669116 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
23669117 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
23669118 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
23669119 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
23669120 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
23669121 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
23669122 ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ckyt@uniwa.gr
16 23669123 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
23669124 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
23669125 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
23669126 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
23669127 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
23669128 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
23669129 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
23669130 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ nloukeris@uniwa.gr
17 23669131 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
23669132 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
23669133 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
23669134 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
23669135 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
23669136 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
23669137 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
23669138 ΝΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dnovas@uniwa.gr
18 23669139 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
23669140 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
23669141 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
23669142 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
23669143 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
23669144 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
23669145 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
23669146 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ kntal@uniwa.gr
19 23669147 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
23669148 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
23669149 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
23669150 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
23669151 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
23669152 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
23669153 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
23669154 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dpapak@uniwa.gr
20 23669155 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
23669156 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
23669157 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
23669158 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
23669159 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
23669160 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
23669161 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
23669162 ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ gpierrakos@uniwa.gr
21 23669163 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
23669164 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
23669165 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
23669166 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
23669167 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
23669168 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
23669169 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
23669170 ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizomy@uniwa.gr
22 23669171 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23669172 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23669173 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23669174 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23669175 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23669176 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23669177 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23669178 ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ isalmon@uniwa.gr
23 23669179 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
23669180 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
23669182 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
23669183 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
23669184 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
23669185 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
23669186 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
23669187 ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ isamanta@uniwa.gr
24 23669188 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
23669189 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
23669190 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
23669191 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
23669192 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
23669193 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
23669194 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
23669195 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ asachinidis@uniwa.gr
25 23669196 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
23669197 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
23669198 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
23669199 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
23669200 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
23669201 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
23669202 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
23669203 ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ tsepet@uniwa.gr
26 23669204 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
23669205 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
23669206 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
23669207 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
23669208 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
23669209 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
23669210 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
23669212 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ simosdim@uniwa.gr
27 23669213 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
23669214 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
23669215 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
23669216 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
23669217 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
23669218 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
23669219 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
23669220 ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ tspyr@uniwa.gr
28 23669221 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
23669222 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
23669223 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
23669224 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
23669225 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
23669226 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
23669227 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
23669228 ΣΤΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dstrani@uniwa.gr
29 23669229 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
23669230 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
23669231 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
23669232 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
23669233 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
23669234 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
23669235 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
23669236 ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ martsi@uniwa.gr
30 23669237 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
23669238 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
23669239 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
23669240 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
23669241 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
23669242 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
23669243 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
23669244 ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ntsotsol@uniwa.gr
31 23669245 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
23669246 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
23669247 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
23669248 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
23669249 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
23669250 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
23669251 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
23669252 ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ yannis.psaromiligkos@uniwa.gr
32 23669253 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669254 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669255 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669256 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669257 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669258 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669259 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669260 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669261 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669262 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
23669264 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ thanag@uniwa.gr
33 23669265 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669266 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669267 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669268 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669269 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669270 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669271 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669272 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669273 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669274 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
23669275 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ghelena@uniwa.gr
34 23669276 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669277 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669278 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669279 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669280 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669281 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669282 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669283 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669284 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669285 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
23669286 ΖΗΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ gianisz@uniwa.gr
35 23669287 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669288 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669289 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669290 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669291 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669292 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669293 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669294 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669295 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669296 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
23669297 ΚΑΡΤΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ elkarta@uniwa.gr
36 23669298 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669299 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669300 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669301 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669302 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669303 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669304 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669305 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669306 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669307 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
23669308 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ dbalaska@uniwa.gr
37 23669309 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669310 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669311 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669312 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669313 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669314 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669315 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669316 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669317 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669318 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
23669319 ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ mnatsis@uniwa.gr
38 23669320 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669321 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669322 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669323 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669324 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669325 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669326 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669327 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669328 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669329 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
23669330 ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ sdanos@uniwa.gr
39 23669331 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669332 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669333 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669334 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669335 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669336 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669337 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669338 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669339 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669340 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669341 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
23669342 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ xanthopoulos@uniwa.gr
40 23669343 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669344 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669345 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669346 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669347 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669348 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669349 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669350 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669351 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669352 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
23669353 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ mastamouli@uniwa.gr
41 23669354 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669355 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669356 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669357 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669358 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669359 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669360 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669361 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669362 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669364 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr
23669365 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ steliostsilikis@uniwa.gr