Οδηγίες Νεοεισακτέων Φοιτητών/ Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Οδηγίες Νεοεισακτέων Φοιτητών/ Φοιτητριών Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟYΣ 2021-2022

 Παρακάτω περιγράφονται τα διαδοχικά βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες:

   1. Ηλεκτρονική προεγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
   2. Ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας και αποστολή αυτών με το ταχυδρομείο
   3. Παραλαβή βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών σπουδών
   4. Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)
   5. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες φοιτητών του ΠΑ.Δ.Α.
   6. Επιλογή συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»
   7. Σίτιση
   8. Στέγαση
   9. Συμπληρωματικές πληροφορίες

 

1ο Βήμα

Ηλεκτρονική προεγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

H προεγγραφή των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Η προθεσμία, που έχει οριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο, είναι από Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

 

2ο Βήμα

Ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών ταυτοπροσωπίας και αποστολή αυτών με το ταχυδρομείο

Οι πρωτοετείς φοιτητές/ φοιτήτριες  του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, δεν απαιτείται να προσέλθουν  στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για να την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής:

 • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη).
 • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνον για άρρενες για την έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής χρήσης).

 

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών:

Αρχικά,

Α) Ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.grη οποία θα είναι προσβάσιμη από 1 έως και 11 Οκτωβρίου 2021. Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτούνται οι Ιδρυματικοί κωδικοί που θα αποσταλούν στους φοιτητές/ στις φοιτήτριες μέσω e-mail ή και SMS (βάσει των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου), από το Πανεπιστήμιο έως την 1η Οκτωβρίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έγγραφα πρέπει να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και χωρίς σκιάσεις, σε μορφή pdf.

και κατόπιν,

Β) Αποστολή των δικαιολογητικών με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Πανεπιστημιούπολη 2, Π. Ράλλη και Θηβών 250, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
κτίριο Δ, 2ος όροφος, γραφεία 320-322-324

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 11η Οκτωβρίου 2021. Για αποστολή με εταιρία courier, η παραλαβή του φακέλου από τη Γραμματεία μπορεί να γίνει ΔΕΥΤΕΡΑ με ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες 09.00-14.00.

 

3ο Βήμα

Παραλαβή βεβαιώσεων/ πιστοποιητικών σπουδών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 2ου βήματος, οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή Φοιτητολόγιο και να υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση Πιστοποιητικών (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά για ασφαλιστικούς φορείς, εφορία, εργοδότες γονέων, στρατολογία, κλπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα έγγραφα εκδίδονται με ηλεκτρονική υπογραφή και πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα ανάγνωσης αρχείων pdf. Είναι γνήσια και έγκυρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση.

 

4ο Βήμα

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ)

Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) χορηγείται με την έναρξη των σπουδών και είναι προσωπική. Πιστοποίει τη φοιτητική ιδιότητα και διευκολύνει στην πρόσβαση των φοιτητών/φοιτητριών σε υπηρεσίες του ΠΑ.Δ.Α., όπως Βιβλιοθήκη, εστιατόριο κ.α.

Έχει ισχύ σαν πάσο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι και το 12ο εξάμηνο φοίτησης.

Εκδίδεται με ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

Η αίτηση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τη χρήση των username και password πρόσβασης που έχουν αποσταλεί για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΑ.Δ.Α. και του Υπουργείου Παιδείας.

 

5ο Βήμα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες φοιτητών του ΠΑ.Δ.Α.

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά δικτυακών υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα, υποστηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, την ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Στα πλαίσια της παραπάνω φιλοσοφίας έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από εφαρμογές οι οποίες είναι προσβάσιμες στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας με τη χρήση ιδίων κωδικών (username & password). Για λόγους ασφάλειας οι κωδικοί πρόσβασης είναι μυστικοί και αυστηρά προσωπικοί για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φοιτητών/ φοιτητριών βρίσκονται στην ιστοσελίδα https://www.uniwa.gr/i-zoi-sto-pada/ilektronikes-ypiresies/

Το ΠΑ.Δ.Α. παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες:

 • Προσωπικό λογαριασμό e-mail, webmail.uniwa.gr  
 • Ηλεκτρονική Γραμματεία (Φοιτητολόγιο)

 

Το Φοιτητολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτήτες/στις φοιτήτριες να εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, στο Φοιτητολόγιο οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να :

 • ανανεώσουν την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους
 • δηλώσουν τα μαθήματα για κάθε εξάμηνο του τρέχοντος ακαδ. έτους
 • ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μαθήματά τους
 • υποβάλλουν αιτήματα στη Γραμματεία για την έκδοση πιστοποιητικών (έκδοση βεβαίωσης σπουδών, έκδοση αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικά για ασφαλιστικούς φορείς, στρατολογία, κλπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ’ εξαίρεση και μόνο στο 1ο εξάμηνο εισαγωγής-εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών/φοιτητριών η εγγραφή και η δήλωση μαθημάτων γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης e-class και moodle

Με τους προσωπικούς κωδικούς, οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στις διαδικτυακές πλατφόρμες (e-class, moodle) που έχουν αναπτυχθεί για την ενίσχυση και οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χρησιμοποιούνται μόνο από τους Καθηγητές και τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: H Γραμματεία ΔΕΝ έχει πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες.

Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση https://www.uniwa.gr/e-learning/

 

6ο Βήμα

Επιλογή συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ), επιτρέπει στους φοιτητές/στις φοιτήτριες να επιλέξουν τα συγγράμματα για τα μαθήματα που παρακολουθούν σε κάθε εξάμηνο. Επίσης, ενημερώνονται για τον τόπο και χρόνο παραλαβής τους.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ, με τη χρήση των προσωπικών τους  κωδικών (username & password). https://eudoxus.gr/StudentEntryCheck

 

7ο Βήμα

Σίτιση

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για σίτιση, μετά από σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης, Στέγασης, στην ιστοσελίδα https://www.uniwa.gr/category/announcements/

 

8ο Βήμα

Στέγαση

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρέχει τη δυνατότητα στέγασης στους δικαιούχους φοιτητές. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

 Φοιτητική Εστία

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες που θα παρείχαν την δυνατότητα εξασφάλισης δωρεάν στέγασης. Έχουν όμως την δυνατότητα να αιτηθούν την παροχή δωρεάν στέγασης:

 • Στην Παλαιά Φοιτητική Εστία Ζωγράφου του ΕΜΠ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει.
  Για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση των φοιτητών στις εστίες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο: http://esties.ntua.gr/
 • Στην φοιτητική Εστία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ), εφόσον φοιτούν αδέλφια τους, τα οποία ήδη διαμένουν στην εστία του ΕΚΠΑ.
  Για πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση των φοιτητών στις εστίες του ΕΚΠΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο: http://fepa.uoa.gr/

Ειδικά  οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. που ενδιαφέρονται να στεγαστούν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών  (ΦΕΑ), θα πρέπει υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Σίτισης- Στέγασης του ΠΑ.Δ.Α.,  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται από τη ΦΕΑ σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από αυτό.

Οι αιτήσεις εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου  εφόσον διαπιστωθεί ότι  πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται κάθε φορά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: H δωρεάν στέγαση στην Φοιτητική Εστία Αθηνών, παρέχεται στον δικαιούχο φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος υποβολής του αιτήματος, δηλαδή για ένα ακαδημαϊκό έτος. O αιτών φοιτητής δικαιούται να αιτηθεί ΜΟΝΟ σε μία φοιτητική εστία.

  

Συμπληρωματικές πληροφορίες

            ΤΗΛ. : 2105385128 – ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
            ΤΗΛ. : 2105381254 – ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
            Εmail: medi@uniwa.gr

 

Σας ευχόμαστε καλή αρχή και καλή ακαδημαϊκή χρονιά!!!