Ο Ομότιμος Καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης Πρόεδρος του ΕΚΤ.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης Πρόεδρος του ΕΚΤ.

Ο Ομότιμος Καθηγητής Λάζαρος Βρυζίδης Πρόεδρος του ΕΚΤ

Τον πρώην Πρόεδρο του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Λάζαρο Βρυζίδη, τοποθέτησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ως Πρόεδρο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Αναπληρωτής Προέδρου ορίστηκε ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αριστοτέλης Τζιαμπίρης.

Μέλη τοποθετήθηκαν οι:
-Θεόδωρος Ξανθόπουλος, Διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
-Δημήτριος Απιστούλας, Διδ. Πολιτικών Επιστημών, Διοικητικό προσωπικό ΕΚΠΑ.
-Γεώργιος Κυριακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Πληροφορικής,
-Άννα Χαρτοφύλη, επιστημονική συνεργάτιδα ΕΔΥΤΕ/Υποψήφια Διδάκτορα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.