Μή προσφερόμενα μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Μή προσφερόμενα μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Σύμφωνα με τη με αριθμ. 19/20.03.2024 απόφαση Συνέλευσης, τα μή προσφερόμενα μαθήματα είναι:

Τομέας ΟΧΡΗΛ
Λογιστική Κόστους, 6ου εξαμήνου.
Ελεγκτική Επιχειρήσεων, 8ου εξαμήνου.

Τομέας ΜΚΤ & Επικοινωνίας
Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, 8ου εξαμήνου.