Ανακοίνωση για Εργαστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ανακοίνωση για Εργαστήριο Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι ξεκινούν τα εργαστηριακά μαθήματα «Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα» από την Πέμπτη  29/3/2019, στην αίθουσα Δ214 και ώρα 5-7 απόγευμα.

Επίσης η θεωρία του ίδιου μαθήματος θα γίνεται κάθε Πέμπτη, 3-5 απόγευμα στην ίδια αίθουσα Δ214