Φοιτητικός Διαγωνισμός Economia

Φοιτητικός Διαγωνισμός Economia

Στα πλαίσια των Δράσεων εξωστρέφειας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την υλοποίηση του 28ου Economia Φοιτητικού Διαγωνισμού με θέμα: “Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια : Η Αναπτυξιακή Διάσταση σε Ε.Ε και Ελλάδα. Την ευθύνη για το συντονισμό της συγκεκριμένης δράσης όσον αφορά το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει η Επιτροπή Mentoring & Διασύνδεσης με την Αγορά.

Ο φοιτητικός διαγωνισμός που έχει γίνει θεσμός, ανανεώνει το ραντεβού του με τους φοιτητές όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας, φιλοδοξώντας να ανοίξει ένα γόνιμο διάλογο γύρω από την κλιματική κρίση και να αναδείξει καινοτόμες λύσεις που να καλύπτουν την ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας με σεβασμό προς το περιβάλλον. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις, ορίζεται η 31η Μαρτίου 2022.Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης βαθμολογούν τις εργασίες έως τα μέσα Απριλίου, ενώ τα αποτελέσματα και η λήξη του διαγωνισμού επισφραγίζονται με την Τελετή Απονομής των βραβείων στα τέλη Μαΐου του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω Ηλεκτρονικό Σύνδεσμό : https://tinyurl.com/46t5mpyw