Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας : Η Επιχειρηματικότητα μετά την Covid-19 Περίοδο : Τάσεις και Ευκαιρίες

Διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας : Η Επιχειρηματικότητα μετά την Covid-19 Περίοδο : Τάσεις και Ευκαιρίες

καθ. Ι.Δ.Μπουρής Επιστημονική Ημερίδα:

«Η Επιχειρηματικότητα μετά την Covid-19 περίοδο :Τάσεις και Ευκαιρίες»

Πληροφορίες για την ημερίδα : εδώ