Επέκταση Ημερομηνίας Δήλωσης Συμμέτοχης για το 2ο ICAEW BUSINESS GAME EVENT

Επέκταση Ημερομηνίας Δήλωσης Συμμέτοχης για το 2ο ICAEW BUSINESS GAME EVENT

Ακολουθεί στο επισυναπτόμενο πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στο 2ο ICAEW Careers Networking and Business Game Event στις 14 Μαίου 2019. ΝΕΑπροθεσμία συμμετοχής: Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 2o ICAEW BUSINESS GAME EVEN…