Ενημέρωση Και Εγγραφή Των Μετεγγραφόμενων Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 -2020