Έναρξη της διαδικασίας για την ολοκλήρωση εγγραφής των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών 2022-2023, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr (4η ανακοίνωση).

Έναρξη της διαδικασίας για την ολοκλήρωση εγγραφής των νεοεισαχθέντων πρωτοετών φοιτητών 2022-2023, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr (4η ανακοίνωση).

Αγαπητές νέες φοιτήτριες και αγαπητοί νέοι φοιτητές,

Σας ενημερώσουμε ότι, τη Δευτέρα 19/9/2022, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των Ιδρυματικών κωδικών στους νεοεισαχθέντες φοιτητές από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πληροφορικής, Δικτύου και Μηχανοργάνωσης. Τα στοιχεία (username και password) θα σταλούν μέσω SMS/ E-mail, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου.

Η υποβολή των δικαιολογητικών, μέσω της πλατφόρμας preregister.uniwa.gr,  θα είναι από 19 έως 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα δικαιολογητικά που θα επισυναφούν στην πλατφόρμα, είναι τα εξής:

1. Aίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

3. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).

4. Πιστοποιητικό γέννησης μόνον για άρρενες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και χωρίς σκιάσεις, σε μορφή pdf ή σε μορφή φωτογραφίας από το κινητό.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν, ταχυδρομικώς, με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α.. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι η 26η Σεπτεμβρίου 2022.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ, 2ος όροφος, γραφεία 320-322-324
Π. Ράλλη και Θηβών 250, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα μπορεί να γίνει με το ίδιο username και password:

  • Hλεκτρονική αίτηση για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), στην ιστοσελίδα: https://submit-academicid.minedu.gov.gr 
  • Έκδοση βεβαίωσης φοίτησης ή πιστοποιητικού σπουδαστικής κατάστασης για τη στρατολογία, στην εφαρμογή:  Φοιτητολόγιο