Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024.

Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024.

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2023-24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, οι δηλώσεις και η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023

στην ηλεκτρονική εφαρμογή “ΕΥΔΟΞΟΣ” (https://eudoxus.gr).

Σχετικά με τη διαδικασία διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι:

-Yποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024.

-Oι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για εκείνα τα μαθήματα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση μαθημάτων τους, στο φοιτητολόγιο, για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024. Το όριο των συγγραμμάτων είναι οκτώ (8) ανά εξάμηνο.

-Ειδικά για τα μαθήματα κατεύθυνσης των εξαμήνων Ε’ και Ζ’, θα πρέπει ο Κωδικός Μαθήματος συγγράμματος στην υπηρεσία “ΕΥΔΟΞΟΣ”, να είναι ίδιος με τον Κωδικό Μαθήματος στη δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο για το τρέχον εξάμηνο.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη (δώδεκα εξάμηνα) σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του ΕΥΔΟΞΟΥ (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).